Korte geschiedenis van Cambodja:


Cambodja heeft een zeer turbulente geschiedenis doorgemaakt.
Van Angkor tot Pol Pot beleefde het waardevolle hoogtes en gruwelijke laagtes.
Cambodja wordt vandaag geregeerd door eerste minister Hun Sen, van de CPP (Cambodian People‚Äôs Party).
De CPP controleert zowel de uitvoerende als de wetgevende macht.  

Het is onze taak niet om aan geschiedschrijving te doen, noch om een opinie te geven over het huidige democratische regime.  
Voor meer informatie over deze zeer boeiende geschiedenis kan u terecht op heel wat websites, o.a. :


https://nl.wikipedia.org/wiki/Cambodja  

http://www.zuidoostaziemagazine.com/de-geschiedenis-van-cambodja/