Voor meer info over het onderwerp van u keuze kan u doorklikken
op de titel en u wordt doorverwezen naar een subpagina.

Opvangtehuis:

In 2006 startte ons weeshuis met 4 arme kinderen, die we onderdak gaven in een gehuurd huis. Smilin’Kids bouwde in 2010, dankzij anonieme giften, een eigen school en een tehuis voor weeskinderen. Momenteel verblijven 12 meisjes van 6 to 19 jaar in ons tehuis. Er is plaats voor meer en we zijn dan ook op zoek naar nieuwe peters en meters die kinderen willen sponsoren. De weeskinderen krijgen er veilig onderdak, gezonde voeding, gepast onderwijs en bovenal: geborgenheid.
Onze school:

Smilin’Kids sponsorde reeds in 2006 zeven arme schoolkinderen. Nadien werden het er 12 en dan 24… Vandaag hebben we 284 leerlingen, waarvan de helft niet gesponsord worden en de ouders zelf het schoolgeld betalen, omwille van de goeie reputatie die wij opgebouwd hebben voor onze school. De kinderen en goed onderwijs, bepalen de toekomst van dit arm land.

Water:

Water is een basisbehoefte. Smilin’Kids financierde tot op heden de installatie van 46 waterputten, in 42 afgelegen dorpen. Uiteraard konden we dit niet realiseren zonder de talrijke giften die we hiervoor ontvingen. Zoals bij het bouwen van huizen, heeft de lokale bevolking meegeholpen om deze waterputten te realiseren.
Kledij:

Smilin’Kids deelde reeds duizenden kledingstukken uit, die met heel veel dank werden aangenomen. Het enthousiasme van groot en klein is pakkend. Het zijn onze weeskinderen zelf, die de kledingstukken mochten uitdelen aan de arme bevolking. We stuurden reeds drie containers van 40’ met hulpgoederen naar Cambodja. Dit was mogelijk dank zij de vele giften van vrienden van Smilin’Kids.

Uniformen:

Het uniform is verplicht in Cambodjaanse scholen. Dat is te duur voor vele arme gezinnen. Vele kinderen kunnen dus niet naar school gaan. Smilin’Kids deelde reeds honderden schooluniformen uit in armere, afgelegen dorpen, zodat ook deze kinderen een kans krijgen om naar school te gaan en aan een betere toekomst te bouwen. 
Huisvesting:

De eerste bekommernis voor de meeste mensen is het voorzien in het levensonderhoud van hun gezinsleden. In de afgelegen dorpen bouwen deze arme mensen, als onderkomen, een schamele hut met gevonden materialen. Smilin’Kids bouwde reeds tientallen huizen in hout of in steen voor families die in de meest erbarmelijke omstandigheden moesten leven.