Hoe kan u helpen?*Lid worden van Smilin'Kids vzw: 

- Lidmaatschap van Smilin'Kids kost € 50 per jaar.
- Steunend lid, mits een jaarlijkse bijdrage van € 100.
- Vrijwillige kleine of grote giften zijn welkom.  


*Sponsoring schoolgeld van een kind: 

- Voor € 80 per jaar kan u een kind een gans jaar naar school laten gaan.  


*Peter- & Meterschap van een weeskind:

- Peters en meters schenken maandelijks € 30. Hierdoor kunnen wij een weeskind in ons tehuis opnemen en krijgt het gepast onderwijs.  


*Vrijwilliger worden:

- Voor Cambodja willen wij dokters, tandartsen, verplegers, leraars e.a. sensibiliseren om op vrijwillige basisbij te dragen tot het welzijn van de gemeenschap.
- Vooral voor de organisatie van onze benefietevenementen, hebben we steeds gemotiveerde mensen nodig die zich willeninzetten voor de kinderen in Cambodja.  


*Scholen:

- Bent u leerkracht of lid van het oudercomité, en wenst u samen met de leerlingen een benefietevenement te organiseren ten voordele van onze kinderen in Cambodja,
dan willen we u graag ontmoeten om u te helpen het project op te starten. Uw school krijgt dan ons label: "Onze kinderen, helpen kinderen in Cambodja".  *Bedrijven: 

- Uw bedrijf kan materiële en/of financiële steun verlenen aan Smilin'Kids. Samen met u kunnen we een project op uw maat helpen opstarten.
- Sponsoring van onze benefietconcerten door uw publiciteit op onze drukwerken is bvb. een van de vele mogelijkheden.  


*Legaten & Testamenten: 

Dankzij een duo-legaat ten voordele van Smilin'Kids, komt uw erfenis bijna volledig ten goede aan uw erfgenamen en helpt u tegelijk heel wat kinderen in Cambodja
aan een betere toekomst. 
Een notaris kan u hierbij verder helpen.


Alle giften vanaf €40 op jaarbasis van particulieren, rechtspersonen en/of vennootschappen,zijn met ingang van het jaar 2013 fiscaal aftrekbaar.
Het fiscaal attest ontvangt u van ons in het begin van het jaar volgend op de storting van uw giften.