Wie zijn wij ?
 

Smilin'Kids is gegroeid uit een eenmansinitiatief van Hugo De Pot. Tijdens een rondreis in Cambodja, nu 10 jaar geleden,
kwam hij onder de indruk van de penibele levensomstandigheden van de lokale bevolking.

Dit is zijn verhaal over het ontstaan : 
“Juist tien jaar geleden zat ik op het strand in Sihanoukville een boek te lezen, toen plots een klein meisje me aansprak met “buy fruit sir, buy fruit”.
De weinige toeristen die er toen nog maar waren kochten haar lekker fruit. Zij had enkele woorden Engels geleerd, maar niet in school,
want daarvoor had zij geen geld. Toen ik haar duidelijk maakte dat ik haar schoolgeld wou betalen, was het kind met de stralende intelligente ogen,
ongelooflijk blij. Samen met haar ouders ging ik naar de school en betaalde schoolgeld voor het ganse jaar. De dag nadien, zelfde strand, zelfde boek,
drie andere meisjes die me bedeesd aanspraken met “sir, go school, go school”. Een week later betaalde ik schoolgeld voor 7 arme Cambodjaanse kinderen,
nadien 12 en dan 24... Twee jaar later kon ik, met enkele vrienden, Smilin’Kids vzw oprichten.” 

Belangrijk: 100% pro deo ! 

Alle medewerkers verbinden zich ertoe dat hun medewerking volledig onbezoldigd en pro deo geschiedt.
Alle geïnde gelden worden integraal aan de projecten van de vereniging besteed.Vanuit deze optiek is het ook de bedoeling om de vzw niet té ver te laten uitgroeien,
teneinde alle onnodige onkosten te vermijden.

De Bestuursleden: 

Hugo De Pot, Voorzitter
Leopold Carrywyn, Secretaris 
Bart Noël, Penningmeester
Laura De Coster, Public Relations

Leden Algemene Vergadering: 

Leopold Carrewyn, Ere-Ambassadeur
Laura De Coster, Kunstenares & Event Manager
Luc De Decker, Fotograaf 
Hugo De Pot, Directeur Hugo De Pot Productions
Bart Noël, zaakvoerder Manu Mail
Jan Luyts, Boekhoudkantoor Uyttendaele
Pieter Verstraeten, zaakvoerder BizzWizz ICT Services
Runny Vorng, Directrice CTCEC - Smilin'Kids in Cambodja
Guy Duquet, Voorzitter Smilin'Kids Québec