Beste vrienden van Smilin’Kids,

Hierbij geef ik jullie wat meer informatie over de nieuwe oriëntatie die onze vzw Smilin’Kids noodgedwongen moest nemen.

Enkele maanden geleden besliste de directrice van CTCEC (Children take care and Education Center), de Cambodiaanse NGO waar we mee samenwerkten, om haar NGO af te te sluiten.

 Ik zag het al een hele tijd aankomen, omwille vooral van de grillige politieke situatie in Cambodja en de vooraanstaande positie die onze directrice bekleedt in de democratische oppositie partij, de belangrijkste tegenstander van de huidige regering.

 Een buitenlandse NGO kan in Cambodja enkel optreden door middel van een partnerschap met een plaatselijke vereniging. De wettelijke basis voor onze activiteit is bijgevolg weggevallen, temeer daar de regering in Phnom Penh momenteel de oprichting van weeshuizen ontmoedigt.
Zonder Cambodjaanse NGO hebben wij, vzw Smilin’Kids geen legale toelating meer om een weeshuis en een school te runnen. De Cambodiaanse regering geeft nu ook geen toelatingen meer om een weeshuis te openen, waarschijnlijk omwille van de vele misbruiken (vooral door Cambodjaanse bedriegers) en vraagt aan hulpverleners om weeskinderen te steunen in familiaal verband.

Om haar inkomen te verzekeren heeft onze vroegere directrice haar gebouw verhuurd aan een Chinese organisatie, met het gevolg dat we moesten verhuizen met de school en ook met het weeshuis. De laatste maanden hebben duizenden Chinesen hun intrek genomen in Sihanoukville en het omvormd tot een Casino stad. Het gerucht wil dat ze er een tweede Macao willen van maken.


We waren dus verplicht om onze werking ter plaatse grondig te reorganiseren, want we wilden in geen enkel geval de steun aan de meisjes uit ons tehuis stoppen. Die reorganisatie heb ik ondertussen ter plaatse gedaan en alles gaat weer de goeie richting in.  


De school die we 12 jaar geleden opgericht hebben blijft verder bestaan onder leiding van twee van onze vroegere leraressen. De excellente reputatie die onze school in al die jaren heeft opgebouwd werpt nu zijn vruchten af en heeft door zijn aantrekkingskracht nu al meer dan 450 leerlingen. De school heeft ons oorspronkelijk doel bereikt: financieel zelfstandig worden en toch kinderen helpen waarvan de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. Smilin’Kids financiert dus geen scholieren meer. De lessen hebben nu plaats in klaslokalen van een lokale school die de nieuwe verantwoordelijken huren.


De weeskinderen die in ons tehuis verbleven
zijn een tijdje naar hun vroeger dorp teruggekeerd en vonden onderdak bij de families waar ze vroeger verbleven. Acht van de oudere kinderen hebben doorheen de jaren ons tehuis verlaten en stellen het goed. De nog overblijvende zes weeskinderen die onder onze hoede staan zullen verder door Smilin’Kids gefinancierd worden. Vier van hen worden nu opgevangen bij een pleegmoeder. Één van onze vroegere leraressen, die onlangs haar man verloor aan kanker, heeft aanvaard om een huis te huren en de opvoeding en begeleiding van de kinderen te behartigen. De twee andere meisjes zijn, op aandringen van hun famlie, in hun dorp gebleven, waar ze ook naar de publieke Khmer school en de Engelse school gaan. Zij ook krijgen van ons dezelfde financiële steun. Als alles goed gaat, blijven we op deze manier verder werken. Eventueel, indien nodig, zullen we trachten de twee meisjes die in hun dorp verblijven terug naar ons tehuis in Sihanoukville te brengen.


Ik heb met een tevreden gevoel Sihanoukville verlaten en keek uit naar de volgende vergadering met ons bestuur om iedereen dat tevreden gevoel door te geven. Met deze brief ook aan jullie allemaal.


1.    
De school die we hebben opgericht heeft ons streefdoel bereikt.

2.     De zes meisjes zijn gelukkig in hun nieuwe tehuis of familiale omgeving.
3.     Dank zijn enkele goeie vrienden kon ik smartphones geven aan de zes meisjes, zodat ze regelmatig kunnen contact opnemen.
4.     Onze oudste beschermeling, Sokrom, 20 jaar, zit nu in het eerste jaar van de Universiteit van SHV en studeert er Engels en Management, een zeer wijze keuze voor haar toekomst. Op het einde van haar eerste semester was ze de eerste van haar klas. En wij fier.... Zij doet nu ook de administratie van de nieuwe Engelse school en krijgt er een loon voor, waarmee ze een deel van haar studies zelf betaalt. Bravo Sokrom.  

Deze nieuwe situatie betekent dat we in de toekomst ons bijna uitsluitend zullen inzetten voor de nog 6 overblijvende meisjes die in ons tehuis zijn opgegroeid. We zijn fier dat we een paar honderd kinderen hebben aangezet om te studeren en ambitie te hebben voor een betere toekomst. De rest van het werk moeten ze nu zelf doen. Jullie mogen onze fierheid delen.

Onze toelating voor het leveren van fiscale attesten was geldig voor 4 jaar. Voor de giften in 2018 zullen we dus nog fiscale attesten kunnen geven maar nadien misschien niet meer, omdat we een nieuwe aanvraag moeten doen. Het is niet zeker dat dit nog lukt, gezien het feit dat onze werking nu zeer beperkt is geworden. We houden jullie in elk geval op de hoogte. Hartelijk dank voor de steun die we al kregen om onze werking te financieren.  


Met vriendelijke groeten,

Hugo De Pot                                                                              
Voorzitter Smilin’Kids


Leopold Carrewyn, Secretaris                                                                                        
Bart Noël, Penningmeester                                                                                           
Laura De Coster, Public Relations